*Het briefje

Na mijn verhuizing naar Den Haag was ik in een beklemmend isolement terechtgekomen. Ik had na twee jaar mijn studie opgegeven en mijn sociale netwerk was daardoor geleidelijk aan afgebrokkeld. Het eerste studiejaar teerde ik nog op de roem en dreef ik mee op de flow die ik grotendeels zelf had gecreëerd in die laatste gymnasiumjaren. Maar naarmate het tweede studiejaar vorderde en mijn belangstelling voor de Leidse benadering van de geschiedenis afnam, kwam ik ook steeds verder af te staan van het studentenleven.

Lees het hele artikel hier.

O tempo voa