*Persoonlijke ontwikkeling

In een gesprek kwam de vraag naar voren hoe mensen zich van kinds af aan ontwikkelen. Dat leidde tot dit stukje, dat gebaseerd is op eigen opgedane ervaringen en verkregen inzichten. Verschillende mensen reageerden er niet alleen positief op, maar zeiden ook dat ze er het nodige in herkenden. Omdat vaak randverschijnselen worden bestreden in plaats van dat de essentie wordt gezocht, kan dit artikel misschien een handvat bieden aan mensen om greep te krijgen op hun eigen ontwikkeling. Een …

Lees het hele artikel hier.

 

O tempo voa