*Verbroken (slot)

Mijn woorden worden met al te luidruchtige instemming begroet. Ik moet een korte pauze inlassen om de orde te herstellen.  Dan ga ik verder: “ … dat is nu juist waar wij als leerlingenraad stelling tegen nemen. Daar hebben we geen adviseur voor nodig. We zijn heel goed op de hoogte van de statuten. Ik geef u een boodschap mee voor uw opdrachtgevers: wij nemen niet langer genoegen met de beperkte rol die ons is toebedacht. We zullen direct contact opnemen met de rector en hem in kennis stellen van onze besluiten. Ik stel voor om de functie van adviseur van de leerlingenraad op te heffen.” Ik richt me tot de leden van de leerlingenraad en breng deze motie in stemming.

Lees het hele artikel hier.

O tempo voa